zaterdag 1 oktober 2016

Mini collages continued...

And there's more:

 

Zoals je ziet, ben ik tegenwoordig helemaal in de ban van het collage maken; heb ik altijd al een leuk & interessant medium gevonden, maar sinds ik aan een gluebook begonnen ben, merk ik pas hóe leuk ik het vind !
As you can see, I'm totally hooked on collage making nowadays; I've always thought it a fun & interesting medium, but ever since I started gluebooking I've really become addicted to it.

More about my gluebook pages here:

Gluebooking doe ik nog steeds heel veel, maar ik maak ook graag los collage artwork, en dan vooral dit soort mini collages :

Niets leukers dan rommelen in 2ehands boeken en oude magazines, op zoek naar gekke plaatjes, die dan tezamen weer een heel nieuw verhaal vormen !
Nothing more fun than rummaging in 2nd hand books and old magazines, looking for collage fodder, all those loose images that, together, form a whole new story !

Be back soon, byebye for now,

xo Madeleine

Geen opmerkingen:

Een reactie posten